Contact Finke Anwendungstechnik


Mr Rene Tillmann

Application Technology Operations Manager / ppa

Phone: 05255 - 33195-50
E-Mail:

Mr Florian Johlen

Scheduling / Deputy Application Technology Operations Manager

Phone: 05255 - 33195-59
E-Mail:

Mr Patrick Sendermann

Logistics Manager

Phone: 05255 - 33195-85
E-Mail:

Mr Fabian Dreier

QA

Phone: 05255 - 33195-39
E-Mail: